Art-70 (Silkscreening) Spring 2014

Project #1

Art-70 Project #1 (Distorted Degar)
Art-70 Project #1 (Distorted Degar)
Art-70 Project #1 (Distorted Degar)

Project #2 (Dream Theme)

Art-70 Project #2 (Dream Theme)
Art-70 Project #2 (Dream Theme)
Art-70 Project #2
Art-70 Project #2 A
Art-70 Project #2
Art-70 Project #2
Art-70 Project #2

Project #3 ("Ban the Bomb")

Project #3 (A)
Project #3 (B)
Project #3 (C)
Project #3 (D)
Project #3 (E)
Project #3 (F)
Project #3 (G)

Project #4 (Frida Kahlo Montage)

Frida Kahlo #1
Frida Kahlo #2
Frida Kahlo #3
Frida Kahlo #4
Frida Kahlo #5
Frida Kahlo #6
Frida Kahlo #6
Frida Kahlo #7
Frida Kahlo #8
Frida Kahlo #9

Art - 50 (Fall 2014)

Art - 50 (Fall 2014) #1
Art - 50 (2014) #2
Art - 50 (2014) #3
Art - 50 (2014) #4
Art - 50 (2014) #5
Art - 50 (2014) #6
Art 50 (2014) #7
Art 50 (2014) #8 Tribute to Robert Arneson
Art 50 (2014) #9
Art 50 (2014) #10
Art 50 (2014) #11
Art 50 (2014) #12
Art 50 (2014) #13
Art 50 (2014) #14
Art 50 (2014) #15
Art 50 (2014) #16
Art 50 (2014) #17
Bye Y'all